Ładowanie...

Oferta

Pracownia Projektowa Małgorzata Roszczewska

Oferuję Inwestorom projekty aranżacji wnętrz, zapewniając nie tylko dobór kolorów i mebli, lecz projekt przestrzeni życiowej, dopasowanej do oczekiwań, gustu, zmieniających się upodobań i trendów oraz budżetu. Sprawię, aby wnętrze było „uszyte na miarę”. Gwarantuję najwyższy poziom oferowanych usług i pomoc na każdym etapie realizacji - od zakupu do zamieszkania.

W ofercie Pracowni znajduje się wiele wariantów współpracy, każdy z możliwością indywidualnego dostosowania do oczekiwań Inwestora.

Proces projektowy niezależnie od wybranego wariantu dzielę na kilka etapów, z których najważniejszym jest analiza oczekiwań Inwestora.

ETAPY PROJEKTOWE

ANALIZA OCZEKIWAŃ

Podczas dokładnego wywiadu poznaję moich Zleceniodawców, ich gust, zwyczaje, pasje, oczekiwania względem przestrzeni objętej projektem. Wspólnie określamy ramy budżetowe oraz stylistykę wnętrza.

INWENTARYZACJA

Rozpoznanie przestrzeni wyjściowej wraz z pomiarami stanu istniejącego i dokumentacją fotograficzną. W szczególnych przypadkach ten punkt może być przełożony na późniejszy etap, a projekt zostanie przygotowany na bazie rysunków z projektem budowlanym.

PROJEKT KONCEPCYJNY

WIZUALIZACJE + UKŁAD FUNKCJONALNY
Na tym etapie Inwestor otrzymuje rzut z propozycją układu funkcjonalnego przestrzeni objętej zakresem projektu, przedstawiony jako rysunek dwuwymiarowy z układem ścian i rozmieszczeniem mebli. Ponadto Inwestor otrzymuje wizualizacje 3D obrazujące założenia projektowe w możliwie najbardziej realistyczny sposób.


PROJEKT WYKONAWCZY

KSIĄŻKA PROJEKTOWA + ZESTAWIENIE
Po zatwierdzeniu koncepcji tworzony jest projekt wykonawczy, który zawiera pakiet rysunków technicznych niezbędnych do realizacji założeń projektowych. Inwestor otrzymuje rysunki ogólnobudowlane oraz jeśli tego wymaga projekt - rysunki szczegółowe. Książka projektowa jest uzupełniona wizualizacjami 3D. Na tym etapie powstaje również tabela zawierająca zestawienie użytych w projekcie materiałów, elementów wyposażenia oraz prac wykończeniowych, wraz z wycenami oraz bazą kontaktów do zaufanych podwykonawców.

NADZÓR AUTORSKI

Bieżący nadzór nad przebiegiem realizacji. W ramach nadzoru opracowuję harmonogram prac wykończeniowych, czuwam nad logistyką prowadzonych prac, zamówień. Oferuję wsparcie w zakresie dokonywanych ustaleń i zakupów. Na nadzór autorski składają się także kontrolne wizyty na budowie, stały kontakt z podwykonawcami, dostawcami oraz Inwestorem. Nadzór autorski zapewnia właściwe wdrożenie założeń projektowych i chroni Inwestora przed błędną interpretacją projektu przez podwykonawców. Pełniąc nadzór dokonuję bieżących korekt w projekcie jeśli zaistnieje taka konieczność, a przede wszystkim dokładam wszelkich starań, by koncepcja stała się rzeczywistością.

Oferta

PROJEKT KOMPLEKSOWY Z NADZOREM AUTORSKIM
zawiera wszystkie etapy projektowe oraz nadzór prac wykonawczych na miejscu danej inwestycji.
PROJEKT KOMPLEKSOWY
Zakończony jest książką projektową zawierającą wszystkie elementy pozwalające na zrealizowanie założeń projektu aranżacji wnętrz. Inwestor otrzymuje książkę projektową w wersji elektronicznej oraz dwa egzemplarze papierowe.
PROJEKT KONCEPCYJNY
Zawiera rzut z propozycją układu funkcjonalnego przestrzeni objętej zakresem projektu aranżacji wnętrz, przedstawiony jako rysunek dwuwymiarowy z układem ścian i rozmieszczeniem mebli oraz wizualizacje 3D obrazujące założenia projektowe w możliwie najbardziej realistyczny sposób.
PROJEKT FUNKCJONALNY
PROJEKT 2D - w zależności od indywidualnych ustaleń projekt zawiera rzut z propozycją układu funkcjonalnego, przedstawiony jako rysunek dwuwymiarowy z układem ścian i rozmieszczeniem mebli i inne rysunki techniczne, np. rozmieszczenie punktów instalacji sanitarnych, elektrycznych, układ posadzki, rysunki zabudowy stałej (mebli) i inne.
KONSULTACJE PROJEKTOWE
Dzielą się na kilka wariantów: konsultacje, konsultacje z zestawieniem oraz konsultacje na zakupach. Konsultacje obejmują wizytę w nieruchomości i rozpoznanie przestrzeni wyjściowej oraz ustalenie oczekiwań Inwestora. Po wstępnej analizie proponuję Inwestorom najbardziej efektywny wariant konsultacji. Szczegółowy zakres ustalany jest indywidualnie.
HOME STAGING
Przygotowanie nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Home Staging może przyjąć formę wybranego wariantu projektowego lub konsultacji. Celem home stagingu jest zaaranżowanie przestrzeni w sposób najbardziej atrakcyjny, a zarazem uniwersalny dla prawdopodobnego użytkownika.
DEKOROWANIE POMIESZCZEŃ
Usługa dodatkowa, uzupełniająca projekt kompleksowy lub projekt z nadzorem autorskim, ale może być stosowana również samodzielnie. Polega na dokonaniu zakupów, w imieniu Inwestora, dodatków dekoracyjnych takich jak poduszki, ramki, rośliny i inne elementy wystroju. Usługa jest jednorazowa i trwa jeden dzień, obejmuje dokonanie zakupów oraz rozmieszczenie zakupionych produktów w pomieszczeniu objętym usługą.
Istnieje możliwość łączenia ofert w ramach projektu aranżacji wnętrz dla jednej nieruchomości lub wykonanie projektu dla wybranych pomieszczeń.
Ofertę kieruję szczególnie do Inwestorów z Poznania i okolic. Istnieje możliwość wykonania projektu dla nieruchomości zlokalizowanych poza tym regionem w formie pracy zdalnej.
Spotkania informacyjne mają charakter niezobowiązujący. Serdecznie zapraszam na rozmowę.

Zachęcam do kontaktu i skorzystania z moich usług!